Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza wytrzymałościowa i optymalizacja szklanych wkładek okiennych na obiekty podwodne

Kierownik projektu: Mateusz Glass

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu wyznaczenie danych wytrzymałościowych oraz określenie masy i geometrii szklanych wkładek okiennych pod obciążeniem hydrostatycznym, odpowiednim dla różnych głębokości. Badania nad nowym produktem będą prowadzone pod kątem zachowania materiału kompozytowego o strukturze warstwowej, utworzonego z sekwecji materiałów szkło - ciecz. Symulacje będą prowadzone za pomocą programu HyperWorks opraz przy użyciu różnych solwerów.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93