Logowanie do System sprawozdań KDM

Image processing using cloud computing

Kierownik projektu: Jamil Saif

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

[brak dostarczonego opisu projektu]Współpraca: Prof. Henryk Krawczyk

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93