Logowanie do System sprawozdań KDM

Implementacja wybranych zagadnień z dziedziny obliczeń numerycznych na karty graficzne

Kierownik projektu: Szymon Kamiński

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt jest wykonywany w ramach pracy inżynierskiej, zakładającej zapoznanie się z technologią CUDA oraz zaimplementowania algorytmu numerycznego na karty graficzne firmy Nvidia.Do wykonania projektu wymagany jest dostęp do narzędzi deweloperskich CUDA Toolkit wraz z co najmniej jedną do kartą graficzną.

Potrzeba korzystania z zasobów obliczeniowych CI TASK ze względu na brak wymaganego sprzętu po stronie realizującej projekt.Wstępne szacunki nie przewidują wykorzystania bibliotek innych niż zawarte w zestawie narzędzi deweloperskich CUDA Toolkit i standardowych bibliotek C/C++.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93