Mathematica jest pakietem oprogramowania do obliczeń numerycznych i symbolicznych oraz analizy i wizualizacji danych. Posiada możliwości współpracy z szeregiem aplikacji inżynierskich i naukowych.

Przykłady zastosowań:

 • skomplikowane obliczenia symboliczne z tysiącami zmiennych
 • analiza i wizualizacja danych
 • numeryczne i symboliczne rozwiązywanie równań, równań różniczkowych, problemów minimalizacyjnych
 • modelowanie i symulacja złożonych układów w fizyce, chemii, ekonomii, biologii i innych
 • prezentacja danych

Mathematica w CI TASK

 • Aktualnie zainstalowana wersja: 11.1.1
 • Miejsce instalacji: Tryton
 • Dokumentacja: Documentation Center (strona producenta)
 • Status licencji: zakupiona przez CI TASK; ważna; 20 licencji sieciowych; licencja typu "academic" (nie obejmuje jednostek PAN, instytutów badawczo-rozwojowych, itp.)
 • Strona producenta: Wolfram, polska strona Mathematica

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu:

 • istnieje możliwość instalacji i wykorzystania do celów naukowych pakietu Mathematica na własnej stacji roboczej (patrz: tunelowanie licencji) - dotyczy jednostek typu "academic", jak politechnika, uniwersytet
 • w razie problemów z czcionkami, należy postępować zgodnie z opisem na stronie Mathemarica Technical Support.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93