Logowanie do System sprawozdań KDM

Porównanie efektywności algorytmów dokujących

Kierownik projektu: Marek Wojciechowski

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma za zadanie przetestowanie i porównanie efektywności w wirtualnym screeningu algorytmów dokujących, dla receptorów zawierających istotne cząsteczki wody w centrum aktywnym.

Projekt obejmuje przeprowadzenie szeregu dokowań związków zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych wobec określonych receptorów i określenia warunków i sposobu postępowania w celu osiągnięcia jak największej efektywności danego programu w wirtualnym screeningu.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93