Logowanie do System sprawozdań KDM

Numeryczne odwzorowanie procesu pękania szkła

Kierownik projektu: Marek Augustyniak

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu opis zjawisk materiałowych związanych z pękaniem szkła - standardowego typu float, hartowanego lub laminatów - w obiektach lub częściach użytkowych. Szyby szklane ze względu na swoją zdolność do przepuszczania promieni słonecznych przy zachowaniu określonej nośności i zapewnianiu izolacji od wilgoci i ograniczeniu wymiany ciepła są stosowane powszechnie m.in. w budownictwie i motoryzacji. Coraz ważniejszy jest również obszar zastosowań szkła w wytwarzaniu energii odnawialnych (fotowoltaika). Jednakże jest to materiał amorficzny i niejednorodny, wykazujący silnie nieliniowe właściwości mechaniczne. Stąd też projekt ma na celu symulację mechanizmów pękania za pomocą metod numerycznych (np. XFEM) w programach takich jak HyperWorks i skonfrontowanie ich z danymi empirycznymi uzyskanymi w pomiarach. Dane mogą posłużyć w celu ulepszenia modelu materiałowego służącego do odwzorowywania procesu pękania szkła. W projekcie podjęta zostanie również próba skorelowania własności makroskopowych z danymi ze skali mikro/nano.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93