Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia numeryczne przepływów silosowych

Kierownik projektu: Paweł Hajko

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt realizowany będzie w ramach dyscypliny naukowej związanej z kierunkiem 'Budownictwo' i dotyczyć będzie obliczeń numerycznych przepływów materiałów granulowanych w silosach.

Zachowanie się materiałów granulowanych oraz ich oddziaływanie na konstrukcję zbiornika podczas przepływów silosowych nie zostało jeszcze dostatecznie zbadane oraz opisane. Można to zrobić używając analiz numerycznych, posługując się między innymi różnymi metodami bezsiarkowymi (CEL, SPH). Jest to znacznie mniej kosztowny i szybszy sposób niż badania na rzeczywistych konstrukcjach silosowych. Modelowanie numeryczne przepływów pozwala również uporać się z efektem skali który może pojawić się przy badaniach modelowych. Dzięki obliczeniom będzie można poszerzyć stan wiedzy na temat oddziaływania materiału na konstrukcję silosową, jego zachowania podczas przepływu a także bardziej efektywnie projektować różnego rodzaju wkładki silosowe które będą wspomagały uzyskanie pożądanego przepływu i eliminowały problemy takie jak: strefy martwe czy segregację materiału.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93