Logowanie do System sprawozdań KDM

Wykonanie siatki obliczeniowej turbozespołu energetycznego 18K360

Kierownik projektu: Leszek Kubitz

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Zagadnienie niestacjonarnych zjawisk aerosprężystych (drgania wymuszone i samowzbudne) występujących w palisadach łopatkowych maszynach przepływowych jest wciąż aktualnym problemem.

Zjawiska przepływowe i mechaniczne w stopniach maszyn przepływowych zachodzą jednocześnie i wpływają w sposób istotny na sprawność oraz niezawodność działania układów łopatkowych.

Analiza tych zjawisk w oparciu o modele numeryczne wykorzystujące metodę elementów skończonych, realizowana jest w Zakładzie Aerosprężystości Instytutu Maszyn Przepływowych. Elementem niezbędnym takiej analizy jest model numeryczny stanowiący siatkę obliczeniową elementów składowych maszyny przepływowej (turbiny gazowej, turbozespołu energetycznego) takich jak łopatki wirnikowe, łopatki statora, ułopatkowanej tarczy, wału, korpusu.

Projekt dotyczy budowy siatki modelu turbozespołu energetycznego 18K360.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93