Logowanie do System sprawozdań KDM

Mimikra morfologiczna, behawioralna i molekularna u przezierników (Lepidoptera: Sesiidae)

Kierownik projektu: Marta Skowron Volponi

Uniwersytet Gdański

Wydział Biologii

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem planowanych badań jest weryfikacja hipotezy, że wybrani przedstawiciele rodziny Sesiidae, tj. nowy gatunek motyla Heterosphecia pahangensis, Skowron, 2015 oraz szkodnik drzew owocowych, Synanthedon myopaeformis, Borkhausen, 1789 naśladują przedstawicieli błonkówek w zakresie morfologii, behawioru oraz sekwencji wybranych genów. Porównane zostaną kolor, kształt i rozmiar, tor lotu oraz sekwencje homologicznych genów przezierników, błonkówek i owadów nie wykazujących mimikry. W celu weryfikacji tej hipotezy podejmuję się problemu odnalezienia w naturalnym środowisku błonkówek, które są imitowane.

Mimikra Batesa (Bates 1862) występuje wtedy, gdy gatunek bezbronny naśladuje gatunek posiadający mechanizmy obronne (tzw. model). Przezierniki (Lepidoptera: Sesiidae) są doskonałym przykładem tego typu mimikry, ponieważ imitują osy i pszczoły. Przedstawiona hipoteza badawcza jest wynikiem osobistych obserwacji przeziernika, który lata w sposób niezwykły jak na motyla - po zygzakowatym torze.

Etap badań, w którym konieczna jest analiza z użyciem oprogramowania MATLAB należącego do zasobów CI TASK, zweryfikuje hipotezę, że występuje mimikra lotu u H. pahangensis oraz S. myopaeformis. Etap ten wykonany będzie we współpracy zagranicznej z Profesorem Robertem Dudleyem (Dudley 2002) z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, U.S.A., specjalisty w zakresie biomechaniki lotu owadów, u którego odbyłam staż w marcu br. ucząc się m.in. obsługi MATLAB.

Lot H. pahangensis, pszczół i/lub os będących jej modelami mimikry, Synanthedon myopaeformis oraz os z rodzaju Priocnemis zostanie zarejestrowany w ich środowisku naturalnym, aby wyeliminować czynniki stresujące oraz zapewnić, że behawior jest naturalny. Kamera będzie zamontowana pod kątem 90° do ziemi. Przelatujący przez pole widzenia owad będzie filmowany przy 960 klatkach na sekundę. W ten sposób zarejestrowanych zostanie przynajmniej dziesięć przelotów H. pahangensis oraz Synanthedon myopaeformis, a także modeli mimikry.

Zostaną wyznaczone parametry skrzydeł potrzebne do dalszych analiz lotu, takie jak kształt i powierzchnia skrzydeł oraz stosunek masy skrzydła do masy ciała. Uzyskany materiał filmowy zostanie zanalizowany przy użyciu oprogramowania analizującego ruch, aplikacji DLTdv3 (Hedrick 2008) do MATLAB. W aplikacji DLTdv3 do MATLAB możliwe jest ?śledzenie? punktu, jakim w tym wypadku będzie lecący owad, klatka po klatce, dzięki czemu można będzie rozrysować tor lotu każdego z owadów i porównać lot przezierników imitujących pszczoły z lotem pszczół, czyli ich potencjalnymi modelami mimikry. W ten sposób uzyskam odpowiedź na pytanie, czy występuje tzw. mimikra lokomotoryczna u przezierników.Hedrick T.L. (2008) Software techniques for two- and three-dimensional kinematic measurements of biological and biomimetic systems. Bioinspiration & Biomimetics: 3, 034001, 6pp

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93