Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza termiczno-wytrzymałościowa kadłuba wewnętrznego części wysokoprężnej turbiny parowej w zmiennych warunkach pracy

Kierownik projektu: Romuald Rządkowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Zakres:

- wstęp teoretyczny, przegląd literatury przedmiotu

- przygotowanie modelu MES kadłuba wewnętrznego turbiny parowej

- przygotowanie modelu termodynamicznego części wysokoprężnej turbiny parowej

- przygotowanie modelu wymiany ciepła pomiędzy parą a kadłubem wewnętrznym

- analiza niestacjonarnego pola temperatur kadłuba wewnętrznego dla wybranego cyklu obciążenia turbiny

- analiza wytrzymałościowa kadłuba wewnętrznego dla wybranego cyklu obciążenia turbiny

Opracowany zostanie model korpusu oraz siatka MES. Dla wykonanej siatki przeprowadzone zostaną obliczenia naprężeń dla zadanego ciśnienia na powierzchni wewnętrznej. W kolejnym etapie zostaną przyjęte różne typy rozruchów i odstawień turbiny. Dla przyjętych rozruchów i odstawień zostaną obliczone strumienia ciepła z warunków termodynamicznych. Strumienie ciepła zostaną przyłożone do korpusu w funkcji czasu. Zostanąobliczonenaprężenia termosprężyste dla zadanych rozruchów i odstawień.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93