Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia strukturalne powłok

Kierownik projektu: Leszek Kwapisz

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Obliczenia strukturalne powłok związane są z badaniami rurociągów zasilających elektrownie wodne. Ta tematyka jest od lat tradycyjnie rozwijana w O1 IMP-PAN. Obliczenia obejmują zachowanie się rurociągów w stanach dynamicznych przy występowaniu tzw. uderzeń hydraulicznych oraz rozkłady naprężeń w punktach konstrukcyjnie skomplikowanych i przy założeniu występowania defektów wykonawczych i materiałowych.

W projekcie przewiduje się wykorzystanie programu MSC Sowtware głownie do wykonywania siatek obliczeniowych i porównawczych obliczeń statycznych i dynamicznych oraz Abaqus do obliczeń dynamicznych i akustycznych.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93