Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie bakteryjnego regulatora transkrypcji PecT oraz badanie jego oddziaływania z DNA

Kierownik projektu: Dominika Jankowska

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Gdańsk

Streszczenie projektu

Białko PecT jest regulatorem transkrypcji typu LysR u bakterii z rodzaju Dickeya. Są to bakterie pektolityczne wywołujące choroby ziemniaka (mokra zgnilizna, czarna nóżka) oraz innych gatunków roślin rolniczych czy warzyw, tym samym prowadząc do strat. Szkodliwość bakterii z rodzaju Dickeya wynika z faktu wydzielania przez nie szeregu czynników wirulencji, przede wszystkim pektynazy oraz enzymów doprowadzających do degradacji składników ścian komórek roślinnych. Białko PecT w sposób negatywny reguluje ekspresję genów wirulencji, zatem dokładne poznanie mechanizmów jego działania może w istotny sposób pomóc w zwalczaniu chorób roślinnych powodowanych przez bakterie z rodzaju Dickeya.Celem niniejszego projektu jest określenie sposobu oddziaływania PecT z DNA. Poprzedzone będzie stworzeniem modelu dimeru oraz tetrameru białka PecT również przeprowadzonym w ramach tego projektu). Wiadomo, że regulatory typu LysR w takich właśnie formach oddziałują z DNA.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93