Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w geotubach wykorzystywanych do ochrony brzegu morskiego

Kierownik projektu: Krystyna Kazimierowicz-Frankowska

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest analiza stanu naprężenia i odkształcenia w geosyntetycznych tubach wykorzystywanych do ochrony brzegu morskiego. Elementy te są z powodzeniem wykorzystywane w inżynierii brzegowej w wielu krajach świata. W Polsce, mimo licznych zalet tego typu rozwiązań, nie są one do tej pory zbyt popularne. Ważnymi kwestiami związanymi z projektowaniem konstrukcji złożonych z geotub są:

- Prawidłowy dobór geosyntetyku wykorzystywanego do wykonania płaszcza geotuby (szczególnie istotne są tu parametry wytrzymałościowe materiału).

- Prawidłowy przebieg procesu napełniania geoelementów (dobór parametrów refulatu i wartości ciśnienia, pod którym materiał jest wpompowywany).

- Prawidłowa ocena zmian kształtu geotub podczas procesu napełniania refulatem oraz w trakcie ich użytkowania.

W celu rozwiązania tych problemów w IBW PAN została opracowana teoria umożliwiająca analizę zmian stanu naprężenia i odkształcenia w geotubach. Wykorzystanie jej do obliczeń wymaga rozwiązania układów równań różniczkowych. Planuje się zastosowanie w tym celu programu Mathematica. Przy jego użyciu zostaną przeprowadzone symulacje dotyczące zmian kształtu geotub o różnych parametrach, poddanych działaniu różnych wartości obciążeń.

Równolegle prowadzone są z Urzędem Morskim rozmowy na temat możliwości zastosowania geotuby, jako konstrukcji ochronnej zabezpieczającej promenadę na Półwyspie Helskim przed podmyciem. W przypadku praktycznej realizacji tego przedsięwzięcia konieczne będzie wykonanie wstępnych obliczeń, do których również planuje się wykorzystanie programu Mathematica.

Publikacje

  1. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, Wybrane problemy związane z wykorzystaniem wielkogabarytowych geosyntetycznych elementów w budownictwie wodnym, Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY HYDROTECHNIKI organizowana przez Katedrę Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu XI, (2017) 10-12 maja

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93