Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekt modernizacji tłumika wydechu do wybranego modelu samochodu osobowego w oparciu o metody numeryczne

Kierownik projektu: Adrian Pochojka

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt realizowany jest w ramach pracy magisterskiej na Wydziale Mechanicznym pod promotorstwem dr. inż. Piotra Mioduszewskiego. Główne cele prac badawczych obejmują wykonanie symulacji numerycznych aeroakustyki dwóch tłumików samochodowych dla wybranego pojazdu - oryginalnego oraz zamiennika dostarczanego przez zewnętrznego producenta. W ramach symulacji przewidziano wyznaczenie charakterystyk aerodynamicznych i akustycznych przepływu gazów wydechowych, a także porównanie wyników obliczeń z dostarczonymi danymi eksperymentalnymi.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93