Logowanie do System sprawozdań KDM

Trening modelu akustycznego dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy.

Kierownik projektu: Jakub Kaliski

VoiceLab

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem obliczeń jest uzyskanie modelu akustycznego dla języka polskiego w oparciu o duże zbiory danych.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93