Logowanie do System sprawozdań KDM

Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizacji warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnej

Kierownik projektu: Romana Antczak-Jarząbska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

W ramach pracy doktorskiej powadzone będą obliczenia związane z ruchem powietrza wentylacyjnego w kanale w budynku mieszkalnym. Do tego celu wykorzystany zostanie program ANSYS CFD (CFX). Za pomocą programu zostanie stworzony model komina wentylacyjnego wraz z referencyjnym pomieszczeniem. Model ten zostanie skalibrowany w oparciu o badania eksperymentalne.

Model posłuży do analizy parametrycznej, która pozwoli przeprowadzić ocenę budynku pod względem wydajności i efektywności wentylacji. Poprzez analizę numeryczną mam zamiar zaproponować możliwość poprawy wydajności wentylacji naturalnej-kanałowej. W swojej pracy doktorskiej szczególną uwagę chcę poświęcić technice pasywnej, jaką jest komin słoneczny. W sposób eksperymentalny zostanie przeprowadzona analiza wydajności wentylacji naturalnej dla dwóch typów kominów słonecznych. Eksperyment zamierzam zwalidować numerycznie za pomocą programu ANSYS (CFX). Numerycznie mam zamiar wykazać wpływ kominów słonecznych na efekt kominowy w budynkach z wentylacją naturalną, grawitacyjną.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93