Logowanie do System sprawozdań KDM

Struktura, właściwości fizykochemiczne oraz luminescencyjne pochodnych akrydyny oraz chromenu

Kierownik projektu: Beata Zadykowicz

Uniwersytet Gdański

Wydział Chemii

Gdańsk

Streszczenie projektu

Znaczniki luminescencyjne wywodzące się od akrydyny oraz chromenu stanowią intensywnie badaną grupę połączeń ze względu na swoje zastosowanie praktyczne. Układy tego typu służą do ilościowych oznaczeń immunologicznych przeciwciał, antygenów, enzymów, fragmentów DNA i innych. Przesłanką podjęcia tematyki jest możliwość wykorzystania układów wywodzących się od akrydyny oraz chromenu jako indykatorów chemiluminescencyjnych w przypadku pierwszych pochodnych lub fluorescencyjnych w przypadku drugich związków, lub fragmentów chemiluminogennych/fluorogennych znaczników chemiluminescencyjnych/fluorescencyjnych. Projekt zmierza do znalezienia optymalnych układów luminezujących pod względem wydajności świecenia, kinetyki zaniku emisji, trwałości w roztworach oraz łatwości otrzymania. Projekt obejmuje studia obliczeniowe, których celem jest - ponad to co powiedziano powyżej - uchwycenie zależności struktura - reaktywność niezbędnych dla racjonalnego prowadzenia badań i wykorzystania tej grupy związków. Otrzymane dane będą stanowiły podstawę do modelowania połączeń interesujących pod kątem potencjalnych zastosowań w chemii, chemii kosmetyków i chemii farmaceutycznej, oraz analityce chemiczne, medycznej i środowiskowej. Modelowanie układów pochodna akrydyny/pochodna chromenu-biomolekuła (cząsteczka chemiczna) pozwoli na przewidywanie optymalnej struktury związku i tym samym umożliwi syntezę połączeń o wymaganych właściwościach. Pozwoli to na szersze wykorzystanie związków w farmaceutyce, biologii i medycynie. Połączenia należące do tej grupy, jak wspomniano wcześniej, wykazują właściwości luminogenne. Wykorzystanie wyników korelacji między strukturą badanych związków a właściwościami i ich aktywnością przez firmy kosmetyczne i farmaceutyczne umożliwi w perspektywie wytworzenie nowych produktów kosmetycznych lub farmaceutycznych.

Publikacje

  1. B. Zadykowicz, New Luminogenic Molecules Used as Luminogenic Fragments of Indicators and Labels, 6th EuCheMS in Life Science 2015, (2015) 126
  2. B.Zadykowicz, J.Błażejowski, Thermoanalytical and computational methods in investigations of the thermal features of 9-substituted acridines and their N-methylated salts, I Seminarium Analizy Termicznej (SeAT'2014) 2014, (2014) 53
  3. M.Wera, A.G.Chalyi, A.D.Roshal, B.Zadykowicz, J.Błażejowski, Structure, tautomerism, and features of 1-(5-acetyl-2,4-dihydroxyphenyl)-3-(furan-2-yl)prop-2-en-1-one (FC) and 1,1-(4,6-dihydroxybenzene-1,3-diyl)bis[3-(furan-2-yl)prop-2-en-1-one] (FDC), Struct. Chem. 25, (2014) 969-977
  4. D. Trzybiński, B. Zadykowicz, M. Wera, I.E. Serdiuk, A. Sieradzan, A. Sikorski, P. Storoniak, K. Krzymiński, Structure, formation, thermodynamics and interactions in 9-carboxy-10-methylacridiniumbased molecular systems, New J. Chem. 40, (2016) 7359-7372
  5. B. Zadykowicz, M. Wera, E.V. Sanin, A.I. Novikov, A.D. Roshal, A. Sikorski, P. Storoniak, J. Błażejowski, Global and local interactions in the structure of crystalline 7-(diethylamino)-2-(2-oxo-2H-chromen-3-yl)chromenium perchlorate, Struct. Chem. 27, (2016) 637-649
  6. B. Zadykowicz, J. Czechowska, A. Ożóg, A. Renkevich, K. Krzymiński, Effective chemiluminogenic systems based on acridinium esters bearing substituents of various electronic and steric properties, Org. Biomol. Chem. 14, (2016) 652-668

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93