Logowanie do System sprawozdań KDM

Charakterystyka gór lodowych w rejonie Morza Amundsena z wykorzystaniem danych radarowych o wysokiej rozdzielczości

Kierownik projektu: Adam Krężel

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Streszczenie projektu

Szczególne warunki, które panują w akwenie sprzyjają dopływowi stosunkowo ciepłych i słonych przejściowych okołopolarnych wód głębinowych (MCDW - Modified Circumpolar Deep Water) w pobliże szelfu lodowego, co przypuszczalnie jest główną przyczyną intensywnego topnienia lodowców uchodzących do Morza Amundsena. Badania potwierdziły obecność tych mas wodnych w obrębie szelfu kontynentalnego, jednak informacje te są wciąż niewystarczające, aby móc z całkowitą pewnością wskazać na masy wodne MCDW jako bezpośrednią przyczynę zwiększenia tempa topnienia lodowców, które jest jednym z największych na świecie.Góry lodowe są nieodłącznym elementem krajobrazu Morza Amundsena, jednak wciąż praktycznie nic nie wiadomo o ich ilości, wielkości czy dryfie. Nie wiadomo również czy są od razu transportowane poza rejon szelfu kontynentalnego czy topnieją w obrębie szelfu, zwiększając tym samym ilość wody wytopionej z lodu w akwenie. Aby głębiej poznać procesy, które zachodzą w Morzu Amundsena trzeba również poznać charakterystykę gór lodowych.

Ogólnym celem projektu jest szczegółowe scharakteryzowanie gór lodowych w rejonie Morza Amundsena.

Szczegółowym celem projektu jest oszacowanie liczby i powierzchni gór lodowych obecnych w tym akwenie w przedziale czasowym 2006-2011, jak również określenia zmienności rocznej i sezonowej tych parametrów.

Drugim z celów szczegółowych projektu jest analiza tras gór lodowych, a w szczególności określenie czy góry lodowe pozostają i topnieją w Morzu Amundsena, czy są od razu transportowane poza jego rejon.

Ponadto w pracy planowana jest również próba oszacowania tempa topnienia gór lodowych na podstawie zmian ich powierzchni w czasie.

W wyniku wykonania projektu:

1 W środowisku MATLAB zostaną opracowane skrypty umożliwiające analizę danych uzyskanych w wyniku klasyfikacji scen satelitarnych.

2 Wzrośnie poziom dotychczasowej wiedzy na temat gór lodowych oraz warunków panujących w rejonie Morza Amundsena

3 Wyniki badań przedstawione zostaną na konferencji naukowej oraz w artykułach opublikowanych w czasopiśmie naukowym a także w rozprawie doktorskiej.
Publikacje

  1. A. K. Mazur, A. K. Wahlin, A. Krężel, Assessing probability of icebergs occurrence in the Amundsen Sea based on an object-based SAR image iceberg detection algorithm, Remote Sensing of Environment 1, (2016) 1
  2. A. K. Mazur, A. K. Wahlin, and A. Krężel, Seasonal distribution of icebergs in the Amundsen Sea, Antarctica, Geophysical Research Letters 1, (2016) 1
  3. A.K. Mazur, A.K. Wahlin, A. Krężel, An object-based SAR image iceberg detection algorithm applied to the Amundsen Sea, Remote Sensing of Environment 189, (2017) 67-83
  4. A.K. Mazur, Detection and characteristics of icebergs in the Amundsen Sea, Antarctica, Institute of Oceanography University of Gdańsk nd, (2017) nd

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93