Logowanie do System sprawozdań KDM

Kalkulacja prędkości statku żaglowego na podstawie danych empirycznych

Kierownik projektu: Marcin Życzkowski

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt realizowany jest z firmą NavSim dla załogi statku Gemini3. Statek na pokładzie ma zamontowane urządzenie, które zbiera informacje z wszystkich komponentów zainstalowanych na jachcie. Dane te są zapisywane w postaci protokołu NMEA i przechowywane w pamięci na jachcie oraz za pomocą sieci zapisywane w siedzibie firmy NavSim. W ramach współpracy trzeba odkodować zapis z protokołu NMEA i wybrać odpowiednie dane do obliczeń. Dane te dotyczą prędkości i kierunku wiatru, prędkości i kursie nad dnem statku, oraz dane z systemu GPS (pozycja, czas, prędkość). Zadanie podstawowe to stworzenie tablicy dwuwymiarowej, gdzie elementami wejściowymi będą prędkość wiatru i relatywny kierunek wiatru, a elementem wyjściowym będzie szukana prędkość statku nad dnem. Do stworzenia takiej tablicy potrzeba wyników z pomiarów wiatru dla całego obrotu przy różnych wartościach siły wiatru. Te wymagania muszą być brane pod uwagę w trakcie treningów załogi statku. Co jest ważne podczas sesji treningowej załoga musi uzyskiwać maksymalną prędkość dla danych warunków pogodowych. Oczywiście tworzona tablica ma ściśle z góry ustalony wymiar (na podstawie konsultacji z załogą). Zakładamy, że jest to prędkość wiatru co 0.1 węzła, a kierunek co 5 stopni. Narzędzie Matlab wraz z C++ będzie generować ową tablicę, obliczając wartości średniez uzyskanych pomiarów (prędkość wiatru i kierunek wiatru, a prędkość statku nad dnem).

Drugim zadaniem będzie uzupełnianie stworzonej wcześniej tablicy prędkości o nowe wartości prędkości nad dnem statku, które będą wartościami większymi od uzyskanych podczas wcześniejszych sesji. (ma to być układ samo uzupełniający się). Matlab będzie wspomagał podczas interpolacji binarnej.

Trzecim zadaniem będzie stworzenie modułu, który będzie informował załogę statku podczas rejsu o tym, że w tablicy prędkości dla obecnych warunków siły i kierunku wiatru uzyskano większą prędkość statku nad dnem.

Cała aplikacja będzie dostępna za pomocą interfejsu oprogramowania firmy NavSim, która będzie wspierać załogę podczas regat.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93