Logowanie do System sprawozdań KDM

Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej

Kierownik projektu: Kinga Dawidowska

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

-

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest wykazanie w badaniach przedklinicznych przydatności oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) jako materiału do wytwarzania bioimplantów, które można zastosować w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej.

Projekt obejmuje wykonanie szeregu badań materiału BNC, a w przypadku stwierdzenia na ich podstawie takiej konieczności - odpowiednią modyfikację własności fizycznych, chemicznych i biologicznych BNC, następnie sprawdzenie jakości uzyskanego materiału na testerach in vitro w kontakcie z krwią zwierzęcą i ludzką, po czym przygotowanie bioimplantów z BNC, które będą testowane in vivo w układzie krążenia żywych zwierząt. Realizacja planu badawczego pozwoli na potwierdzenie spodziewanych możliwości zastosowania BNC w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej w praktyce klinicznej, w aspekcie medycyny regeneracyjnej.

Zadanie wymagające wykorzystania zasobów Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej obejmuje obliczeniowe określenie naprężeń krytycznych w konstrukcji zespolonej bioprotezy odcinka aorty z materiałów BNC oraz wyznaczenie przepływu przez protezę zastawki aortalnej. W ramach zadania zostaną przeprowadzone obliczenia typu "Fluid Structure Interaction" (FSI) polegające na powiązaniu numerycznej symulacji przepływu z analizą wytrzymałościową.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93