Logowanie do System sprawozdań KDM

Komputerowa analiza własności mechanicznych mikrostruktury tkanki kostnej z wykorzystaniem modelu przestrzennej dystrybucji gęstości

Kierownik projektu: Marcin Binkowski

Uniwersytet Śląski

Instytut Informatyki

Sosnowiec

Streszczenie projektu

Celem projektu jest identyfikacja własności mechanicznych tkanki kostnej na podstawie modelu przestrzennej dystrybucji gęstości pozyskanego z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej. Zakłada się opracowanie numerycznego modelu mikrostruktury tkanki kostnej w oparciu o model przestrzennej dystrybucji gęstości, korelację tego modelu z danymi doświadczalnymi z próby ściskania oraz wyznaczenie tensora sztywności dla tkanki kostnej na podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznych. Wyznaczony tensor sztywności tkanki kostnej wykorzystany zostanie do wykonania analiz wytrzymałościowych kości udowych dla różnych przypadków obciążenia.

Zakłada się, że efektem badań będzie możliwość oceny własności mechanicznych kości pacjenta na podstawie danych z tomografii komputerowej. Do przeprowadzenia badań niezbędne jest oprogramowanie MSC.Software, ze względu na konieczność przeprowadzenia numerycznych analiz wytrzymałościowych mikrostruktury tkanki kostnej oraz symulacji zachowania całej kości udowej.

Publikacje

  1. Cyganik Ł., Binkowski M., Kokot G.,, Rusin T., Popik P., Bolechała F., Nowak R., Wróbel Z., John A., Prediction of Young?s modulus of trabeculae in microscale using macro-scale?s relationships between bone density and mechanical properties. , Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 36, (2014) 120-136
  2. Łukasz Cyganik, Marcin Binkowski, Grzegorz Kokot, Paulina Popik, Tomasz Rusin, Filip Bolechała, Roman Nowak, Zygmunt Wróbel, Antoni John,, Microscale's relationship between Young's modulus and tissue density. Prediction of displacements., Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. w recenzji, (2014) .

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93