Logowanie do System sprawozdań KDM

Oksychlorowanie związków organicznych

Kierownik projektu: Maciej Przybyłek

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Bydgoszcz

Streszczenie projektu

Celem projektu jest zbadanie mechanizmów oksychlorowania zwiząków organicznych. Na podstawie badań stwierdzono, że produktami przejściowymi reakcji z udziałem jonu chlorkowego, nadtlenku wodoru i aniliny mogą być produkty utlenienia aniliny takie jak np.

emeraldyna. Istnieje wiele możliwych ścieżek reakcji związków organicznych z mieszaninami oksychlorującymi. Optymalizacja geometrii możliwych produktów przejściowych reakcji i wyznaczenie dla nich teoretycznych wartości funkcji termodynamicznych pozwoli na ocenę które przemiany są bardziej prawdopodobne. Interesujące jest również zbadanie roli rozpuszczalnika w procesach oksychlorowania związków organicznych. Pomocne w tym celu będą

obliczenia z wykorzystaniem modeli solwatacyjnych (np. PCM).


Publikacje

  1. Maciej Przybylek Jerzy Gaca, Reaction of aniline with ammonium persulphate and concentrated hydrochloric acid: Experimental and DFT studies, Chemical Papers/Versita 66 (7), (2012) 699-708
  2. Maciej Przybyłek, Studies on the charge density distribution in p?substituted phenylnitrenium cation, Ekologia i Technika 5, (2013) 230-236
  3. Alicja Gackowska, Maciej Przybyłek, Waldemar Studziński, Jerzy Gaca, Experimental and theoretical studies on the photodegradation of 2-ethylhexyl 4-methoxycinnamate in the presence of reactive oxygen and chlorine species, Central European Journal of Chemistry 12, (2014) 612-623
  4. Alicja Gackowska, Maciej Przybyłek, Waldemar Studziński, Jerzy Gaca, Formation of chlorinated breakdown products during degradation of sunscreen agent, 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamate in the presence of sodium hypochlorite, Environmental Science and Pollution Research 23 (2), (2016) 1886?1897
  5. Waldemar Studziński, Alicja Gackowska, Maciej Przybyłek, Jerzy Gaca, Studies on the formation of formaldehyde during 2-ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate demethylation in the presence of reactive oxygen and chlorine species, Environmental Science and Pollution Research (First Online), (2017) 1-13

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93