Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie przepływu i zastosowanie metod jego kontrolowania

Kierownik projektu: Piotr Doerffer

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

W projekcie realizowane są zadania badawcze zmierzające do opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie metod i systemów do aktywnego sterowania przepływem między innymi w celu zmniejszenia zużycia paliwa śmigłowców i zwiększenia sprawności turbin wiatrowych. W projekcie można wyróżnić dwie główne części. Część pierwsza skupia się na analizowaniu wpływu generatorów wirów na redukcję zjawiska oderwania warstwy przyściennej w oparciu o numeryczną mechanikę płynów. Analizowane jest zjawisko powstawania struktur wirowych generowanych przez aktuator wykorzystując metodę Moving-Deforming-Mesh. Badany jest również wpływ interakcji generowanych struktur wirowych z przepływem głównym pod kątem polepszenia warunków przepływowych poprzez zmniejszenie obszaru występowania separacji przepływu. W części drugiej projekt skupia się na walidacji używanych modeli numerycznych metodami eksperymentalnymi w tunelu aerodynamicznym używając zestawu dynamicznych generatorów wirów. W tym celu wykorzystane zostaną liczne metody pomiarowe, m. in. anemometria obrazowa (Particle Image Velocimetry) do pomiarów pól prędkości w przepływie, anemometria laserowa (Laser Doppler Anemometry) umożliwiająca pomiar prędkości miejscowych w płynie jak i określenie intensywności turbulencji przepływu oraz pomiary rozkładów ciśnień.


Publikacje

  1. Marcin Kuorwski, Numerical analysis of sythetic jet - apliication for flow control, Politechnika Gdańska, Wydział Mechniczny 1, (2010) 1
  2. Marcin Kurowski, Piotr Doerffer, Marcin Luczak, Pawel Flaszynski, Bart Peeters, Synthetic jet actuator for active flow control on wind turbine blades., EWEA 2012 Annual Event Copenhagen -, (2012) -
  3. Marcin Kurowski, Milan Matejka, Piotr Doerffer, Bart Peeters, Investigation of an active flow control system by multi-physics simulation and experimental validation., 5TH EUROPEAN CONFERENCE FOR AERONAUTICS AND SPACE SCIENCES (EUCASS) -, (2013) -
  4. Marcin Kurowski, STA-DY-WI-CO report - Final configuration of active flow control systems., IMP PAN / LMS Intl. Deliverable 1.9, (2014) -
  5. Marcin Kurowski, STA-DY-WI-CO report - Work Package 1 - final report., IMP PAN / LMS Intl. Deliverable 1.10, (2014) -
  6. Marcin Kurowski, Piotr Doerffer, Influence of Membrane Amplitude and Forcing Frequency on Synthetic Jet Velocity, TASK QUARTERLY vol.19 no 2, (2015) 111-120
  7. Marcin Kurowski, Numerical Simulation of a Synthetic Jet Actuator for Active Flow Control, Springer -, (2017) -

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93