Logowanie do System sprawozdań KDM

Badanie ścieżki reakcji polimeryzacji poli(p-)ksylilenu

Kierownik projektu: Cezary Czaplewski

Uniwersytet Gdański

Wydział Chemii

Gdańsk

Streszczenie projektu

Polimery oparte o poli(p-)ksylilen, zwane potocznie parylenami, należą do polimerów które mogą być osadzane w postaci cienkich warstw w temperaturze pokojowej przy pomocy techniki CVD (ang. Chemical Vapor Deposition). W metodzie tej następuje sublimacja prekursora ([2.2]paracyklofanu, cyklicznego dimeru p-ksylilenu), następnie kraking do monomerów w wysokiej temperaturze i polimeryzacja w niskim ciśnieniu i temperaturze pokojowej na powierzchni wybranego nośnika. Pierwszym etapem polimeryzacji jest osadzanie monomerów na powierzchni nośnika, ich dyfuzja i inicjacja polimeryzacji poprzez reakcje dwóch monomerów do liniowego dimeru. Monomery są cząsteczkami zamkniętopowłokowymi. Powstały dimer ma dwurodnikowy charakter. Reakcja przedłużania łańcucha poli(p-)ksylilenu ma charakter rodnikowy, monomery reagują tylko z aktywnymi (rodnikowymi) końcami polimeru. Proces CVD nie wymaga żadnych rozpuszczalników ani katalizatorów i tym samym pozwala na produkcje niezanieczyszczonych cienkich warstw polimeru na bardzo szerokiej gamie materiałów włączając w nawet ciecze, z zachowaniem kształtu kropli. Celem projektu jest modelowanie zarówno reakcji chemicznych zachodzących podczas polimeryzacji p-ksylilenu metodami kwantowochemicznymi jak i przeprowadzenie symulacji pełnego procesu polimeryzacji metodami hybrydowymi.

Publikacje

  1. Smalara, K., Giełdoń, A., Bobrowski, M., Rybicki, J., Czaplewski, C., Theoretical study of polymerization mechanism of p-xylylene based polymers, J. Phys. Chem. A 114, (2010) 4296-4303
  2. Artur Gieldon, Cezary Czaplewski, Krzysztof Smalara, Maciej Bobrowski, Molecular dynamics simulations of the growth of poly (chloro-para-xylylene) films, J. Mol. Model. 17, (2011) 2725-2733
  3. Cezary Czaplewski, Artur Giełdon, Krzystof Smalara, and Maciej Bobrowski, Molecular dynamics simulation of polymerization of p-xylylene, AIP Conf. Proc. 1504, (2012) 1142-1145
  4. Krzysztofa Smalara, Symulacje struktury oraz mechanizmu tworzenia poli(p-ksylilenu) i jego pochodnych, Rozprawa Doktorska na Wydziale Chemii UG -, (2013) 1-121
  5. Cezary Czaplewski, Artur Giełdoń, Maciej Bobrowski., Molecular dynamics simulations of ionic liquids - static and dynamic properties, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności S09, (2015) 360
  6. C. Czaplewski, K. Smalara, A. Giełdoń, M. Bobrowski, Polymerization of chloro-p-xylylenes, quantum-chemical study, J.Mol.Model. 23, (2017) 40

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93