Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
2Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizacji warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejRomana Antczak-Jarząbska
3Interpretacja wyników mikrosejsmiki powierzchniowejMichał Antoszkiewicz
4Numeryczne odwzorowanie procesu pękania szkłaMarek Augustyniak
5Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
6Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
7TRF PROJECTMaciej Bagiński
8Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
9Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
10Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
11Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
12Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
13Komputerowa analiza własności mechanicznych mikrostruktury tkanki kostnej z wykorzystaniem modelu przestrzennej dystrybucji gęstościMarcin Binkowski
14Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
15Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych.Krzysztof Bobrowski
16Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
17Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
18Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
19Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
20Szybki model neuronowy do wyznaczania stanów referencyjnych w diagnostyce łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
21Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
22Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
23Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
24Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
25Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
26Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
27Badanie ścieżki reakcji polimeryzacji poli(p-)ksylilenuCezary Czaplewski
28Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
29Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
30Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowejKinga Dawidowska
31Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
32Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
33Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
34Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
35Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
36Modelowanie przepływu i zastosowanie metod jego kontrolowaniaPiotr Doerffer
37Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
38Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
39Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
40Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
41Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
42Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
43Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
44Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
45Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
46Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
47Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
48Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
49Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
50Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
51Analiza efektywności energetycznej elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowychMateusz Flis
52Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizachi warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejJarosław Florczuk
53Positron Molecule ScatteringJan Franz
54Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
55Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
56Analiza wytrzymałościowa i optymalizacja szklanych wkładek okiennych na obiekty podwodneMateusz Glass
57Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
58Nierówności Bella i nierówności kontekstualne związane grafami o kolorowych krawędziachPiotr Gnaciński
59Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
60Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
61Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
62Obliczenia numeryczne przepływów silosowychPaweł Hajko
63Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
64Modelowanie bakteryjnego regulatora transkrypcji PecT oraz badanie jego oddziaływania z DNADominika Jankowska
65Numeryczne modelowanie konstrukcji stalowychRobert Jankowski
66Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
67Trening modelu akustycznego dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy.Jakub Kaliski
68Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
69Implementacja wybranych zagadnień z dzidziny obliczeń numerycznych na karty graficzneSzymon Kamiński
70Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
71Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
72Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w geotubach wykorzystywanych do ochrony brzegu morskiegoKrystyna Kazimierowicz-Frankowska
73Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
74Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
75Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
76Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
77Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
78Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
79Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
80Analiza numeryczna CEL i ALE wpływu instalacji pala na nośność długoterminowąJakub Konkol
81Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
82Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
83Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
84Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
85Charakterystyka gór lodowych w rejonie Morza Amundsena z wykorzystaniem danych radarowych o wysokiej rozdzielczościAdam Krężel
86Metody numeryczne dla równań różniczkowych w przestrzeniach miarKarolina Kropielnicka
87Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
88Wykonanie siatki obliczeniowej turbozespołu energetycznego 18K360Leszek Kubitz
89Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
90Obliczenia strukturalne powłokLeszek Kwapisz
91Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
92Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
93Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
94Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
95Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
96Symulacje przepływów przez płyty perforowaneTomasz Lewandowski
97Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
98Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
99Izomeryzacja L i D aminokwasów w gruboziarnistych polach siłowychAdam Liwo
100Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
101Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
102Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
103Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
104Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowych IIMarta Łabuda
105Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
106Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
107Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
108Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
109Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
110Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
111Badanie skalowalności wybranych algorytmów równoległych w dużym środowisku klastrowymMariusz Matuszek
112Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
113Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
114Równoległy algorytm memetyczny dla rozwiązywania problemu odbioru i dostarczania towarów z oknami czasowymiJakub Nalepa
115Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
116Badania konformacyjne i mechanistyczne w cukrachAndrzej Nowacki
117Badania konformacyjne pochodnych iminocukrów z wykorzystaniem metod obliczeniowychAndrzej Nowacki
118Klasyfikacja nastroju nagrania z wykorzystaniem uczenia maszynowegoEwelina Nowak
119Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
120Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
121Systemy agentowe w prognozowaniu energii elektrycznejArtur Opaliński
122Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
123Zastosowanie POP do modelowania Morza BałtyckiegoRobert Osiński
124Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
125Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
126Projekt modernizacji tłumika wydechu do wybranego modelu samochodu osobowego w oparciu o metody numeryczneAdrian Pochojka
127Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
128Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
129Metoda analizy stanów emocjonalnych człowieka na podstawie danych obrazowychMarek Przyborski
130Oksychlorowanie związków organicznychMaciej Przybyłek
131Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
132Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
133Modelowanie rozwoju przestrzennego wybranych aglomeracji miejskich z wykorzystaniem symulacji matematycznych opartych na automatach komórkowychTomasz Rozwadowski
134Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
135Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
136Modelowanie układu napędowego statkuKrzysztof Rudzki
137Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
138Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
139Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
140Analiza termiczno-wytrzymałościowa kadłuba wewnętrznego części wysokoprężnej turbiny parowej w zmiennych warunkach pracyRomuald Rządkowski
141Obliczenia wirnika turbiny parowejRomuald Rządkowski
142Analiza elektromagnetyczna układów mikrofalowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego DEWIMateusz Rzymowski
143Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
144Image processing using cloud computingJamil Saif
145Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
146Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
147Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
148Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
149Mimikra morfologiczna, behawioralna i molekularna u przezierników (Lepidoptera: Sesiidae)Marta Skowron Volponi
150Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
151Modelowanie zjawisk fizykochemicznych na katalizatorach heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaDaniel Smykowski
152Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
153Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
154Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
155Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej RamanaMagdalena Staniszewska
156Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
157Symulacje numeryczne procesów dynamicznych w plazmach astrofizycznych: niestabilności i turbulencja w modelach kinetycznym i płynowymMarek Strumik
158Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
159Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
160Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
161Ocena stopnia bezpieczeństwa polskich brzegów wydmowychPiotr Szmytkiewicz
162Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
163Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
164Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
165Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
166Badanie metodami modelowania molekularnego oddziaływania wybranych antybiotyków z fragmentami ścian komórkowych bakteriiRafał Ślusarz
167Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
168Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
169Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
170ARCOASTSDuje Veic
171Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
172Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
173Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
174Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
175Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
176Investigating fluid flow through microchannel using Smoothed Particle HydrodynamicsSzymon Winczewski
177Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
178Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
179Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
180Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
181Struktura, właściwości fizykochemiczne oraz luminescencyjne pochodnych akrydyny oraz chromenuBeata Zadykowicz
182Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
183Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka.Bartosz Zdunek
184Dynamika Molekularna jako narzędzie badania zdolności sorpcyjnej materiałów węglowychWojciech Zieliński
185Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
186Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
187Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
188Symulacje numeryczne przejścia do spalania detonacyjnego w mieszaninach węglowodorowo-powietrznychMateusz Żbikowski
189Kalkulacja prędkości statku żaglowego na podstawie danych empirycznychMarcin Życzkowski
190Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93