Matlab (MATrix LABoratory) jest środowiskiem obliczeniowym przeznaczonym do wykonywania skomplikowanych obliczeń numerycznych i wizualizacji. System integruje numeryczną analizę, rachunek macierzy, przetwarzanie sygnałów oraz graficzną reprezentację w łatwym do użycia środowisku, gdzie problemy i ich rozwiązania są przedstawiane w zapisie matematycznym bez użycia tradycyjnego programowania. Matlab jest językiem programowania wysokiego poziomu. Zakres zastosowań pakietu obejmuje różne dziedziny nauki i techniki, w tym: biologię, medycynę, chemię, ekonomię i meteorologię.

Dostępne moduły

 • MATLAB - moduł główny, właściwe środowisko obliczeniowe
 • SIMULINK - program do symulacji systemów dynamicznych
 • Bioinformatics Toolbox
 • Control System Toolbox
 • Global Optimization Toolbox
 • Image Processing Toolbox
 • MATLAB C/C++ Math Library (Transitioned)
 • MATLAB Compiler
 • MATLAB Compiler SDK
 • Neural Network Toolbox
 • Optimization Toolbox
 • Parallel Computing Toolbox
 • Signal Processing Toolbox
 • Simulink Control Design
 • Simulink Design Optimization
 • Simulink Response Optimization (Transitioned)
 • Statistics and Machine Learning Toolbox
 • System Identification Toolbox

Matlab w CI TASK

 • Serwer licencji dostępny jest dla wersji: R2017b
 • Aktualnie zainstalowane wersje: R2017a
 • Miejsce instalacji: Tryton
 • Dokumentacja: z poziomu programu
 • Status licencji: zakupiona przez CI TASK; ważna
 • Strona producenta: http://www.mathworks.com/

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu:

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93